../

Eleman Temini

Temizlik Elemanı

Makine Oparatörü

İnsan Kaynakları

Temizlik Personeli

Eleman Seçme

Kalite kontrol

Bordrolama

İşlerinizde profesyonel çözümler


Staj Süresi Emeklilikten Sayılır mı?
Staj sigortalılığı, bilindiği üzere emeklilik hesaplamasında geçerli ilk sigortalılık süresi olarak hesaplamaya dahil edilmemektedir.
Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.
Faktörgrup insan kaynakları alanında Gebze ve yakın bölgesinde taşeron hizmeti vermektedir.


Vasıflı vasıfsız işçi arayan ile iş arayanı buluşturmaktayız. Temizlik elemanı, bay –bayan eleman temini, yükleme boşaltma, depolama, sevkiyat, üretim operatörü yâda kalite kontrol elemanı, müracaat memuru veya santral görevlisi olarak güvenlik ve iletişimi kontrol eden personel temini yapıyoruz. Üretimin ve işçi yönetiminin tüm aşamalarında üretim işçisi yâda ara eleman bulmakta,  Danışmanlığını yaptığımız ve çalıştığımız firmalarda bordrolama işini yapmaktayız. Bu işin gerektirdiği tüm yasal süreçleri takip ediyoruz. İşçinin ücret ve sosyal haklarının düzenlenmesi ve takibini yapıyoruz.


İşimizin bir parçası olan işçinin veya fabrika tedarikçi yada paydaşlarının fabrika ile ilgili alanla da servis hizmetini - taşınmasını ,vib hizmet sunumunu yapıyoruz. Servislerimiz ile 7-24 işinizi ve çalışanlarınızı takip ediyoruz.
Çözüm gerektiren çalışan ile ilgili konularda taşeron olarak değil çalışanız olarak her daim yanınızdayız.
Çalışma alanımız ilgilendiren konularda çalışanlar ve işverenlere yazılı ve sözlü danışmanlık yapıyoruz.
Amacımız üretimde işçi istihdamına dolayı katkıda bulunmak bu vesile ile ülkemiz gelişiminde sorumluluğumuzu yerine getirmektir.


Gebze işçi ve işveren buluşma noktası

 

Gebze eleman arayanlar

Darıca işçi arayanlar

Dilovası personel arayanlar

Gebze organize sanayi eleman arayanlar

Çayırova işçi aryanlar

Tuzla servis elemanı arayanlar

Gebze işçi bulma

Tuzla eleman temini

Darıca iş ve işçi bulma

Tuzla iş ve işçi bulma

Darıca kariyer, iş ve işçi bulma merkezi

Gebze taşeron firmaları

 

Faktör grup olarak, Gebze kariyer platformunu oluşturduk. Gebze'de eleman arayan firmalar ve iş arayan elemanları bir platformda buluşturmaya devam ediyoruz.

Tuzla sanayi ne eleman temini ve personel bulma konusunda yardımcı olan firmamız Gebze'de kariyer firmaları ve Gebze taşeron firmalar arasında öne çıkan kuruluşlar arasında yerini almıştır.

Gebze'de bordrolama konusunda da profesyonel çözümler sunan firmamız irili ufaklı bir çok firmaya çözüm ortağı olmayı sürdürmektedir.

gündelikçi işçi, paketleme elemanı, montaj elemanı, servis elemanı, ofis yardımcı eleman, Gebze kariyerde aradığınız tüm personel ihtiyaçlarınıza cevap bulacaksınız.


Ölüm Aylığı Nedir ve Koşulları Nelerdir?


Ülkemizde Sosyal Güvenlik açısından toplumun tüm kesimine hitap eden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bulunmaktadır. Bu kanun “Ölüm Aylığı” konusunda farklı uygulamalar getirmektedir. Aşağıda bu uygulamaları detaylı şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız.
ÖLÜM TARIHI ÖNEMLI
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi oldukça önem arz etmektedir. Mevzuatımızda ölen sigortalıdan dolayı hak sahipliği gereğince ölüm aylığı bağlanması, ölüm tarihinin 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ya da sonra gerçekleşmesine göre değişkenlik göstermektedir.
5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi) bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariçen az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmayacaktır.
Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınacaktır.
Eski Bağ-Kur’ lu yeni 4/1-b sigortalısı iken ölen sigortalının hak sahipleri dikkat!
Ayrıca, kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.


ÖLÜM AYLIĞI KIMLERE BAĞLANIR?
Ölüm aylığı, ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanmaktadır.


DUL KALAN EŞE AYLIK BAĞLANMASI:
Dul eşe aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının, eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75’i oranında aylık bağlanacaktır.


HAYATINI KAYBEDEN SIGORTALININ ÇOCUKLARINA AYLIK BAĞLANMASI
Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.
Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları
Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır.
Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.
Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da; evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın, ölüm aylığı bağlanır.


ANNE VE/VEYA BABAYA AYLIK BAĞLANMASI:
Anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır.
Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya, ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.
Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.


ÖLÜM AYLIĞI HANGI DURUMLARDA KESILIR?
Ölen sigortalının;
-Eşi yeniden evlendiği takdirde,
-Ölen sigortalının çocuklarının Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle taraflarına gelir veya aylık bağlanması,
Evli olmayan kız çocuğu evlendiği takdirde,
Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmeyen erkek çocuğu 18 yaşını doldurduğu, ortaöğrenim gören erkek çocuğu 20 yaşını doldurduğu, yükseköğrenim gören erkek çocuğu 25 yaşını doldurduğu takdirde,
-Anne ve/veya babasına, diğer çocuklarından hak kazandıkları gelir/aylıklar dışında, gelir/aylık bağlandığı takdirde,
-Anne ve/veya babası asgari ücretin net tutarından fazla gelir elde ettiği takdirde,bağlanmış bulunan ölüm aylıkları kesilir.
Faktörgrup insan kaynakları alanında Gebze ve yakın bölgesinde taşeron hizmeti vermektedir.
Vasıflı vasıfsız işçi arayan ile iş arayanı buluşturmaktayız. Temizlik elemanı, bay –bayan eleman temini, yükleme boşaltma, depolama, sevkiyat, üretim operatörü yâda kalite kontrol elemanı, müracaat memuru veya santral görevlisi olarak güvenlik ve iletişimi kontrol eden personel temini yapıyoruz. Üretimin ve işçi yönetiminin tüm aşamalarında üretim işçisi yâda ara eleman bulmakta, eleman temin etmekte ve beyaz yakalı personelin seçiminde firma kriterlerine göre çalışmaktayız. Danışmanlığını yaptığımız ve çalıştığımız firmalarda bordrolama işini yapmaktayız. Bu işin gerektirdiği tüm yasal süreçleri takip ediyoruz. İşçinin ücret ve sosyal haklarının düzenlenmesi ve takibini yapıyoruz.
İşimizin bir parçası olan işçinin veya fabrika tedarikçi yada paydaşlarının fabrika ile ilgili alanla da servis hizmetini - taşınmasını ,vib hizmet sunumunu yapıyoruz. Servislerimiz ile 7-24 işinizi ve çalışanlarınızı takip ediyoruz.
Çözüm gerektiren çalışan ile ilgili konularda taşeron olarak değil çalışanız olarak her daim yanınızdayız.
Çalışma alanımız ilgilendiren konularda çalışanlar ve işverenlere yazılı ve sözlü danışmanlık yapıyoruz.
Amacımız üretimde işçi istihdamına dolayı katkıda bulunmak bu vesile ile ülkemiz gelişiminde sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?
En az 10 yıldır sigortalı olmak
Toplam 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi,
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ise kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcunun olmaması
durumunda SGK’ya dilekçe ile başvurulmasıyla malulen emekli olunabilmektedir.


Faktörgrup insan kaynakları alanında Gebze ve yakın bölgesinde taşeron hizmeti vermektedir.
Vasıflı vasıfsız işçi arayan ile iş arayanı buluşturmaktayız. Temizlik elemanı, bay –bayan eleman temini, yükleme boşaltma, depolama, sevkiyat, üretim operatörü yâda kalite kontrol elemanı, müracaat memuru veya santral görevlisi olarak güvenlik ve iletişimi kontrol eden personel temini yapıyoruz. Üretimin ve işçi yönetiminin tüm aşamalarında üretim işçisi yâda ara eleman bulmakta, eleman temin etmekte ve beyaz yakalı personelin seçiminde firma kriterlerine göre çalışmaktayız. Danışmanlığını yaptığımız ve çalıştığımız firmalarda bordrolama işini yapmaktayız. Bu işin gerektirdiği tüm yasal süreçleri takip ediyoruz. İşçinin ücret ve sosyal haklarının düzenlenmesi ve takibini yapıyoruz.


İşimizin bir parçası olan işçinin veya fabrika tedarikçi yada paydaşlarının fabrika ile ilgili alanla da servis hizmetini - taşınmasını ,vib hizmet sunumunu yapıyoruz. Servislerimiz ile 7-24 işinizi ve çalışanlarınızı takip ediyoruz.
Çözüm gerektiren çalışan ile ilgili konularda taşeron olarak değil çalışanız olarak her daim yanınızdayız.
Çalışma alanımız ilgilendiren konularda çalışanlar ve işverenlere yazılı ve sözlü danışmanlık yapıyoruz.
Amacımız üretimde işçi istihdamına dolayı katkıda bulunmak bu vesile ile ülkemiz gelişiminde sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

İşsizlik Maaşı Hak Etme Koşulları Değişti
Halk arasında “işsizlik maaşı” olarak bilinen “işsizlik ödeneği” 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği sigortalılara işsizlik durumunda ekonomik yönden kötü etkilenmemesi amacı ile verilmektedir. Devlet tarafından verilen bu destekten faydalanmak için de bir takım şartların bir arada yerine getiriliyor olması şarttır.
İşsizlik ödeneğinden faydalanmak için, sigortalı iken işsizlik sigortası primlerinin ödenmesi daha doğrusu işsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak gerekmektedir.
İşsizlik sigortası; bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta, olarak mevzuatımızda yerini almaktadır.


İşsizlik Maaşı Almanın Şartları
İşsizlik ödeneği yani işsizlik maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. İşsizlik maaşı alabilmek için;
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘na göre;
İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.
Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
İşsizlik Maaşı/ İşsizlik Ödeneği Süresi


Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.
Son 120 Gün Kuralı Esnetildi


İşsizlik maaşı yani işsizlik ödeneğinden faydalanmak için Kanunda yukarıdaki şartların bir arada taşınması şartı vardır. 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 4447 sayılı Kanunun ilgili maddesinde yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.
Son 120 gün kuralında yapılan bu değişiklikle birlikte işsizlik sigortasından faydalanma hakkı olup son 120 gün kuralında sıkıntı yaşayan sigortalı işsizlerin de işsizlik ödeneğinden yani işsizlik maaşından faydalanmaları sağlanmıştır.
Eksik gün nedeni olarak;
01- İstirahat
03- Disiplin cezası
04- Gözaltına alınma
05- Tutukluluk
07- Puantaj kayıtları
08- Grev
09- Lokavt
10- Genel hayatı etkileyen olaylar
11- Doğal afet
12- Birden fazla
13- Diğer
15- Devamsızlık
16- Fesih tarihinde çalışmamış
18- Kısa çalışma ödeneği
19- Ücretsiz doğum izni
20- Ücretsiz yol izni
21- Diğer ücretsiz izin
23-Yarım Çalışma Ödeneği
24-Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler
seçilerek bildirilmiş hiçbir eksik gün bildirimi işsizlik ödeneği hak etmeyi ortadan kaldırmayacaktır.
Faktörgrup insan kaynakları alanında Gebze ve yakın bölgesinde taşeron hizmeti vermektedir.
Vasıflı vasıfsız işçi arayan ile iş arayanı buluşturmaktayız. Temizlik elemanı, bay –bayan eleman temini, yükleme boşaltma, depolama, sevkiyat, üretim operatörü yâda kalite kontrol elemanı, müracaat memuru veya santral görevlisi olarak güvenlik ve iletişimi kontrol eden personel temini yapıyoruz. Üretimin ve işçi yönetiminin tüm aşamalarında üretim işçisi yâda ara eleman bulmakta, beyaz yakalı personelin seçiminde firma kriterlerine göre çalışmaktayız. Danışmanlığını yaptığımız ve çalıştığımız firmalarda bordrolama işini yapmaktayız. Bu işin gerektirdiği tüm yasal süreçleri takip ediyoruz. İşçinin ücret ve sosyal haklarının düzenlenmesi ve takibini yapıyoruz.
İşimizin bir parçası olan işçinin veya fabrika tedarikçi yada paydaşlarının fabrika ile ilgili alanla da servis hizmetini - taşınmasını ,vib hizmet sunumunu yapıyoruz. Servislerimiz ile 7-24 işinizi ve çalışanlarınızı takip ediyoruz.
Çözüm gerektiren çalışan ile ilgili konularda taşeron olarak değil çalışanız olarak her daim yanınızdayız.
Çalışma alanımız ilgilendiren konularda çalışanlar ve işverenlere yazılı ve sözlü danışmanlık yapıyoruz.
Amacımız üretimde işçi istihdamına dolayı katkıda bulunmak bu vesile ile ülkemiz gelişiminde sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek.
Doğum izni ve doğum sonrası , askerlik hizmetini yapan ve iş sözleşmesi askıya alınan çalışan yerine başka bir işçi ile
Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan
İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen şekilde artması halinde ve mevsimlik işler hariç
İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde , işletmedeki toplam işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak 10 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde, 5 işçiye kadar  İşçi sayısının tespitinde,  iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecek.
, engelli işçi çalıştırma kontenjanlarının hesaplanmasına dâhil edilmeyecek.
İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini, fesih tarihinden itibaren 6 ay geçmeden  iş ilişkisiyle çalıştıramayacak.


2 DEFA YENILENEBILECEK
işçi sağlama, mevsimlik işler hariç
Sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe  işçi çalıştırılamayacak.
Toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde 8 ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında, yer altında maden çıkarılan iş yerlerinde  işçi çalıştırılamayacak.
Faktörgrup insan kaynakları alanında Gebze ve yakın bölgesinde taşeron hizmeti vermektedir.
Vasıflı vasıfsız işçi arayan ile iş arayanı buluşturmaktayız. Temizlik elemanı, bay –bayan eleman temini, yükleme boşaltma, depolama, sevkiyat, üretim operatörü yâda kalite kontrol elemanı, müracaat memuru veya santral görevlisi olarak güvenlik ve iletişimi kontrol eden personel temini yapıyoruz. Üretimin ve işçi yönetiminin tüm aşamalarında üretim işçisi yâda ara eleman bulmakta,  Danışmanlığını yaptığımız ve çalıştığımız firmalarda bordrolama işini yapmaktayız. Bu işin gerektirdiği tüm yasal süreçleri takip ediyoruz. İşçinin ücret ve sosyal haklarının düzenlenmesi ve takibini yapıyoruz.
İşimizin bir parçası olan işçinin veya fabrika tedarikçi yada paydaşlarının fabrika ile ilgili alanla da servis hizmetini - taşınmasını ,vib hizmet sunumunu yapıyoruz. Servislerimiz ile 7-24 işinizi ve çalışanlarınızı takip ediyoruz.
Çözüm gerektiren çalışan ile ilgili konularda taşeron olarak değil çalışanız olarak her daim yanınızdayız.
Çalışma alanımız ilgilendiren konularda çalışanlar ve işverenlere yazılı ve sözlü danışmanlık yapıyoruz.
Amacımız üretimde işçi istihdamına dolayı katkıda bulunmak bu vesile ile ülkemiz gelişiminde sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

Engellilerde Emeklilik Şartları
Engelli çalışanlar için emeklilik şartları, diğer çalışanlardan farklı olarak biraz daha kolaylaştırılmıştır. Yasadaki ilgili maddeler, engelli çalışanların emekli olmak için yerine getirmeleri gereken yaş, sigortalılık süresi, prim günü gibi şartları diğer çalışanlardan daha hızlı tamamlama imkanı vermiştir.
Yasal Düzenleme
Engellilerin emekli olabilmeleri ile ilgili koşullar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu’nun yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen 28. maddesinde düzenlenmiştir.
“MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:
a) Yaşlılık aylığı bağlanması.
b) Toptan ödeme yapılması.
….
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.”
Buradan da anlaşılacağı üzere, engelli çalışanlar için emekli olmanın şartı engellilik derecesine göre değişiklik göstermektedir.
Engelli Emeklilik İçin Koşullar
Engelli kişilerin emekli olabilmesi için öncelikle iki ana şartı yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
Sigorta başlangıç tarihi
Ödenmiş Prim Gün Sayısı
Normal emeklilerde bulunan yaş şartı engelli kişilerde aranmamaktadır. Sağlık Raporu oranınıza göre Engelli dereceleri;
% 80 ve üzeri 1. Derece,
% 60-79 arası 2. Derece,
% 40-59 arası 3. Derece.
Emekli olabilmek için Sağlık Kurulu tarafından verilen raporda Engelli oranı en az %40 olmalıdır. Sağlık raporunun yüzdesine göre Emeklilik şartlarında farklılıklar göstermektedir.
Engellilik oranına ve sigorta başlangıç tarihine göre ödenmiş SGK prim gün sayınız değişmektedir. Emekli olabilme şartları 01.10.2008 tarihinden önce işe girenler ve sonra girenler diye ayrılmaktadır.
01.10.2008 yılından önce girişliler;
İşe Başlama Tarihi ORAN
1. Derece %80 ve üzeri 2. Derece %60-79 3. Derece %40-59
05.08.1991 ve daha önce 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3600 Prim Gün
06.08.1991 ve 05.08.1994 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3680 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün
06.08.1994 ve 05.08.1997 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün 17 YIL – 3920 Prim Gün
06.08.1997 ve 05.08.2000 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL – 3840 Prim Gün 18 YIL – 4080 Prim Gün
06.08.2000 ve 05.08.2003 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün 19 YIL – 4240 Prim Gün
05.08.2003 ve 30.09.2008 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 18 YIL – 4000 Prim Gün 20 YIL – 4400 Prim Gün

01.10.2008 yılından sonra işe girenler;
İşe Başlama Tarihi ORAN
1. Derece %60 ve üzeri 2. Derece %50-59 3. Derece %40-59
01.10.2008 – 31.12.2008 15 yıl, 3700 gün 16 yıl, 3700 gün 18 yıl, 4100 gün
01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl, 3800 gün 16 yıl, 3800 gün 18 yıl, 4200 gün
01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl, 3900 gün 16 yıl, 3900 gün 18 yıl, 4300 gün
01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4000 18 yıl, 4400 gün
01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4100 gün 18 yıl, 4500 gün
01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl, 3960 gün 15 yıl, 3960 gün 18 yıl, 4600 gün
01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4300 gün 18 yıl, 4680 gün
01.01.2015’den sonra 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4320 gün 18 yıl, 4680 gün

Bağ-Kur Emekli Şartları;
Çalışma Gücü Kayıp Oranı
%60 ve Daha Fazla Olanlar %50-59 Arasında olanlar %40-49 arasında olanlar
15 Yıl, 3960 Gün 16 Yıl, 4320 Gün 18 Yıl, 4680 Gün
Yukarıda belirtilen şartlarda emekli olduğunuzda prim gün sayınız 5.400 günmüş gibi maaş hesaplamanız yapılır.
Emekli Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?
Engelli kişilerin Emeklilik başvurusu için SGK başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvuru için gerekli evraklar;
Emeklilik Tahsis ve Talep Formu
Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kayıt örneği
Sigortalı hesap fişi (sigortalının bordrosu henüz Kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir ve ilgili işveren tarafından düzenlenerek onaylanmış hesap fişi)
Faktörgrup insan kaynakları alanında Gebze ve yakın bölgesinde taşeron hizmeti vermektedir.
Vasıflı vasıfsız işçi arayan ile iş arayanı buluşturmaktayız. Temizlik elemanı, bay –bayan eleman temini, yükleme boşaltma, depolama, sevkiyat, üretim operatörü yâda kalite kontrol elemanı, müracaat memuru veya santral görevlisi olarak güvenlik ve iletişimi kontrol eden personel temini yapıyoruz. Üretimin ve işçi yönetiminin tüm aşamalarında üretim işçisi yâda ara eleman bulmakta, Danışmanlığını yaptığımız ve çalıştığımız firmalarda bordrolama işini yapmaktayız. Bu işin gerektirdiği tüm yasal süreçleri takip ediyoruz. İşçinin ücret ve sosyal haklarının düzenlenmesi ve takibini yapıyoruz.
İşimizin bir parçası olan işçinin veya fabrika tedarikçi yada paydaşlarının fabrika ile ilgili alanla da servis hizmetini - taşınmasını ,vib hizmet sunumunu yapıyoruz. Servislerimiz ile 7-24 işinizi ve çalışanlarınızı takip ediyoruz.
Çözüm gerektiren çalışan ile ilgili konularda taşeron olarak değil çalışanız olarak her daim yanınızdayız.
Çalışma alanımız ilgilendiren konularda çalışanlar ve işverenlere yazılı ve sözlü danışmanlık yapıyoruz.
Amacımız üretimde işçi istihdamına dolayı katkıda bulunmak bu vesile ile ülkemiz gelişiminde sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

Faktör grup-Gebze
15 Yıl 3600 Günden Kaç Kez Kıdem Tazminatı alınır sorusuna cevap arıyorsanız, okuyun.
15 yıl sigortalılık süresini tamamlayan toplamda 3600 prim günü olan çalışan kıdem tazminatını belirli koşullarda alabilir.
Aslında bu husus, çalışanın emeklilik hakkı ile yakından ilgilidir. 15 yıl 3600 prim günü şartını sağlayan kişiler kıdem tazminatını alıp ayrıldıktan sonra tekrar çalışma hayatına dönmelerinde bir engel olmadığından, 15 Yıl 3600 Günden Kaç Kez Kıdem Tazminatı Alınabilir? Sorusu karşımıza çıkmaktadır.
15 Yıl 3600 Gün Şartı ile Kıdem Tazminatı Nasıl Hak Edilir?
Yaşlılık aylığı almak için gereken şartlar; yaş, prim günü ve yıldır. Bu şartlardan prim günü ve yıl şartını tamamlayan kişiler, kanunen belirlenmiş emeklilik / yaşlılık aylığı almaya hak kazanacağı yaşa gelene kadar aylık almak için beklerler. Bu süreyi ister çalışma hayatında kalarak, isterse de çalışmadan geçirebilirler.
Yaş, prim günü ve yıl şartını tamamlayarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış kişiler, mevcutta çalıştıkları işyerinden sigortalılık sürelerini doldurdukları için sigortadan aldıkları yazı ile ayrılabilirler. Bu kişiler mülga kanun 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesine istinaden kıdem tazminatlarına da hak kazanarak işyerlerinden ayrılırlar.


Kıdem tazminatı hakkı, yaş şartını henüz sağlamamış fakat prim günü ve yıl şartını tamamlayan kişilere de sunulmuştur. Bu haktan yararlanmak için belirlenen şartlar işe giriş tarihi ile ilgilidir. 18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile ilk kez sigortalı olduğu tarih 08.09.1999 öncesiyse, 15 yıl sigortalılık süresini tamamlayan toplam sigorta prim günü 3600 gün olan çalışan kıdem tazminatını alarak işinden ayrılabilir. İşverenin bu çıkış işleminde kıdem tazminatı ödeyebilmesi için SGK tarafından alınmış yazının kendisine iletilmiş olması gerekmektedir.
Bir personelin, 15 yıl 3600 gün şartı ile işten ayrıldığında kıdem tazminatını alması için bu süreyi kesintisiz olarak aynı işyerinde doldurma zorunluluğu yok. Tüm çalışma hayatı boyunca çalıştığı işyerleri ve sigortalılık süreleri dikkate alınır. Fakat kıdem tazminatı hesaplanırken sadece son çalıştığı işyerindeki çalışma süresine karşılık gelen değer temel alınır.


Ayrıca vurgulamak gerekir ki, çalışanın kıdem tazminatına 15 yıl 3600 prim gününden hak kazanabilmesi, en az 1 yıl aynı işverene bağlı işyerinde çalışmış olma şartının da aynı zamanda sağlanması ile mümkündür.
15 yıl 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı alarak iş akdi sonlanan sigortalılar için, ihbar süresi şartı da aranmaz. Bu nedenle bu sebeple işten ayrılan çalışanın bildirim süresi kadar çalışması gerekmez, ihbar tazminatı da söz konusu olmaz.
15 Yıl 3600 Gün Şartı Kaç Kez Kullanılabilir?
Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağladıktan sonra bu sebeple işten ayrılıp kıdem tazminatını alan kişinin tekrar çalışma hayatına dönmesinde kanunen bir engel bulunmamaktadır. Tekrar çalışma hayatına dönen kişi, yeni işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra 15 yıl 3600 prim gününü tamamlamış olması sebebiyle yeniden işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir. Bu konu ile ilgili yasal bir kısıtlama söz konusu değildir.
08.09.1999 yılından önce sigortalılığı başlamış kişilerin 15 yıl 3600 prim günü şartını sağladıkları ilk günden itibaren SGK’dan bu yazıyı talep ederek işten ayrılma hakları saklıdır. Bu yazıyı birden fazla kez temin ederek 1 yıl aynı işverende çalışma şartını sağlamak koşuluyla işten ayrılıp kıdem tazminatını birçok kez alabilir. Bunun önünde yasal olarak hiçbir engel yoktur.


Emeklilik İçin Yaş Dışında, Prim Günü ve Yıl Şartları Nelerdir?
Emekli olmak için yaş, prim günü ve sigortalılık yılı şartlarını aynı anda sağlamak gereklidir. Fakat yaş dışında şartlar sağlayanlar emekli aylığına yani yaşlılık aylığına hak kazanmak için yaşını doldurmayı beklerler.
08/09/1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı başlamış kişiler için 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartı,
08/09/1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, sigorta yılı dikkate alınmaksızın 7000 prim günü ya da 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı,


05.2008 tarihi ve sonrasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, 5400 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı
sağlandığında kıdem tazminatı hak edilerek işten ayrılmak mümkündür. Önemli olan bir şart da bahsedilen tarihlerden önce kişinin 18 yaşını doldurmuş olmasıdır. 18 yaş öncesi yapılan hizmetlerde sigorta prim gün sayısı emeklilik için gerekli gün sayısı açısından işlenmekte fakat 18 yaş öncesi hizmetlerde, emeklilik için gerekli sigortalılık süresinin işlenmesi için 18 yaşın doldurunca başlıyor


Faktörgrup insan kaynakları alanında Gebze ve yakın bölgesinde taşeron hizmeti vermektedir.
Vasıflı vasıfsız işçi arayan ile iş arayanı buluşturmaktayız. Temizlik elemanı, bay –bayan eleman temini, yükleme boşaltma, depolama, sevkiyat, üretim operatörü yâda kalite kontrol elemanı, müracaat memuru veya santral görevlisi olarak güvenlik ve iletişimi kontrol eden personel temini yapıyoruz. Üretimin ve işçi yönetiminin tüm aşamalarında üretim işçisi yâda ara eleman bulmakta,  Danışmanlığını yaptığımız ve çalıştığımız firmalarda bordrolama işini yapmaktayız. Bu işin gerektirdiği tüm yasal süreçleri takip ediyoruz. İşçinin ücret ve sosyal haklarının düzenlenmesi ve takibini yapıyoruz.


İşimizin bir parçası olan işçinin veya fabrika tedarikçi yada paydaşlarının fabrika ile ilgili alanla da servis hizmetini - taşınmasını ,vib hizmet sunumunu yapıyoruz. Servislerimiz ile 7-24 işinizi ve çalışanlarınızı takip ediyoruz.
Çözüm gerektiren çalışan ile ilgili konularda taşeron olarak değil çalışanız olarak her daim yanınızdayız.
Çalışma alanımız ilgilendiren konularda çalışanlar ve işverenlere yazılı ve sözlü danışmanlık yapıyoruz.
Amacımız üretimde işçi istihdamına dolayı katkıda bulunmak bu vesile ile ülkemiz gelişiminde sorumluluğumuzu yerine getirmektir.