../  
 

 

                

 

 

   

SGK. Sağlık Hizmetleri


Faktör grup bir kişiyi işe başlatmadan önce bazı sağlık taramalarının yapılmasını istemekte ve bunu kanunen takip etmektedir.Bu nedenle bu harcamayı yapacak olan çalışma arkadaşlarımızdan istediğimiz sağlık taramlarını yaptırmaları için gerektiğinde SGK kurumundan da belge almaları söz konusu olmaktaır.Kişinin işe girişinden sonra ve işten ayrılması halinde de SGK sağlık hizmetleri belli kriterler dahilinde sunulmaktadır.
Bir kişinin devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için, öncelikle genel sağlık sigortası kapsamında olması gerekiyor. Bu nedenle sigortalı olan herkes genel sağlık sigortası primi ödeyerek bu hizmetten yararlanıyor. Genel sağlık sigortasında, prim ödeyen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu ailesi de sağlık hizmeti kapsamına alınıyor. Sigortalı olmayan ya da herhangi bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanların, gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası primi ödemeleri gerekiyor.

gebze fabrika
gebze fabrika iş
gebzede iş ilanı
gebze center eleman ilanları
gebze fabrika eleman ilanları
gebze iş ilanları
gebze iskur bayan eleman ilanlari
gebze temizlik iş ilanları
gebze organizede eleman arayan fabrikalar
gebze ofis elemanı iş ilanları
gebze çay ocağı eleman ilanları
gebzede eleman arayan fabrikalar
gebzede fabrikalar
gebze eleman iş ilanları
gebze elektronik iş ilanları
gebze üretim elemanı iş ilanları
gebze üretim elemanı arayan fabrikalar
gebze vasıfsız eleman

İşe Başlayan İşçilerde Sağlık Hizmetinden Yararlanma


Çalışan, işveren tarafından işe giriş bildirimi bağlı olunan sigorta müdürlüğüne yapıldıktan sonra, muhtasar prim hizmet beyannamesinde 30 gün sigortalı olarak bildirilmesinin ardından sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilir. Çalışmaya başlamadan önceki dönemde herhangi bir sigortalılığı olmayan kişiler, işe başladıktan sonra 30 günlük sigortalı bildirimi yapılmışsa, sağlık hizmetinden faydalanabiliyorlar.
Çalışanın işe başlama tarihinden önceki 1 yıl içerisinde 30 günlük sigorta bildirimi bulunuyorsa, işe başladığı tarih itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi mümkün.

gebze işçi bulma kurumu
gebze işçi arayan fabrikalar
gebze işçi alımı
gebze isci arayanlar
gebze belediyesi işçi alımı
gebze engelli işçi arayan fabrikalar
gebze tersanesi işçi alımı
gebze'de işçi arayan fabrikalar
gebze işçi bulma kurumu nda engelli işçi arayanlar
gebze işçi bulma kurumu iş ilanları
gebze isci bulma
gebze emekli işçi arayan fabrikalar
gebze emekli işçi arayanlar
gebze fabrika işçi alımı
gebze bayan işçi arayan fabrikalar
gebze işçi ilanları
gebze isci ilani
gebze muhasebe iş ilanları
emekli gebze iş ilanları
gebze sendikalı fabrikalar
gebze isci kurumu
gebze karayolları işçi alımı
gebze iskur isci alimi
gebze belediyesi taşeron işçi alımı
gebze vasifsiz isci
gebze iş ve işçi bulma kurumu


İşten Ayrılan İşçilerde Sağlık Hizmetinden Yararlanma


İşten ayrılan çalışanlarda, son 1 yıl içindeki sigortalılık sürelerine göre hizmetten yararlanmaya devam etme hakkı değişiklik gösterebiliyor.
• İşten ayrılma durumunda ise işçinin, işten ayrılma tarihinden önceki 1 yıl içerisinde 30 günlük sağlık sigorta primi ödemesi bulunması durumunda işten ayrıldığı tarih itibarıyla 10 gün boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
• Son 1 yıl içerisinde 90 gün genel sağlık sigortası prim ödemesi bulunması durumunda ise, 100 gün boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanılabiliyor.
Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler için de, yukarıda belirtilen gün sayısı kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün.
İşsizlik ödeneği alan kişilerde ise bu süre farklı değerlendiriliyor. İşten ayrılma işlemi geçekleştirilen çalışanın, işsizlik ödeneği almaya hak kazanması durumunda, genel sağlık sigortası için prim ödeme şartı aranmadan işsizlik ödeneği aldığı süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunuyor. Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.

gebze üretim elemanı
gebze belediyesi işçi alımı 2021
gebze eleman arayanlar
gebze eleman ilanları
gebze eleman arayan fabrikalar
gebze eleman alımı
gebze eleman online
gebze eleman ilani
gebze eleman arayan firmalar
gebze eleman alan yerler
gebze eleman arayan hastaneler
gebze'de eleman arayan yemek şirketleri
gebze'de eleman arayan fabrikalar
gebze'de eleman arayanlar
gebze vasıfsız bayan eleman iş ilanları
gebze çiftlik elemanı arayanlar
gebze eczane eleman ilanları
gebze elektrik eleman ilanları
gebze elektrik elemanı
gebze firmalarda engelli eleman arayan firmalar
gebze'de emekli eleman arayanlar
gebze üretim elemanı


Ücretsiz İzin – Nakdi Ücret Desteği Döneminde Sağlık Hizmetinden Yararlanma


Ücretsiz İzin: Çalışanın iş sözleşmesinin askıda olduğu, sigorta prim gün sayısından sayılmayan ve kişi adına sigorta primi tahakkuk etmeyen bir dönem. Yasal düzenlemeler, ücretsiz izne ayrılmak isteyen işçiye 1 ay boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyor. Fakat bu süre 1 aydan uzun sürerse, genel sigortası primleri ödenmediği sürece işçi devletin sağlık hizmetinden faydalanamıyor.
Pandemi Ücretsiz İzin: Pandemi döneminde, işverenleri tarafından ücretsiz izne gönderilen ve nakdi ücret desteğinden yararlanan kişilerin genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’nundan karşılanıyor. Bu nedenle çalışanlar nakdi ücret desteği aldığı bu dönemde, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu aileleri için sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Bu uygulamada, ücretsiz iznin 1 aydan uzun sürmesinin bir önemi bulunmuyor.


Kısa Çalışma Döneminde Sağlık Hizmetinden Yararlanma


Kısa çalışma ödeneği alan işçilerin, genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu nedenle, kısa çalışma dönemi boyunca, çalışanlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.
 

İşten Çıkış Kodları Neden Önemli?


Faktör grup olarak işten ayrılan personelimize işlem yaparken kanunun emrettiği çıkış kodlarını kullanıyoruz.Bu kodlar olayın gerçekliğini ispat etmesi açısında ve devam eden iş hayatının takibi için önemlidir. SGK yada İŞKUR işlemleri bu kodlar üzerinden takip edilmektedir. Hangi yasal ödemelerin hak edildiğini gösteren önemli bir unsurdur İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartlarından biri de, işten çıkarılma nedeninin işsizlik ödeneği almaya uygun bir kod olmasıdır. Bu nedenle, işverenin SGK’ya bildirdiği işten çıkış kodu ne ise, İŞKUR bu kod üzerinden işlem yaparak kişiye işsizlik ödeneği öder ya da bu hakkı tanımaz.
İşsizlik ödeneği hakkı için, çalışanın işten hangi sebeple ayrıldıysa SGK işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken, bu ayrılma sebebine karşılık gelen işten çıkış kodu seçilmelidir. Bu kodlar, işten ayrılış bildirimi ekranlarında otomatik olarak yer alıyor. Kodun sistem üzerinden yanlış seçilmiş olması durumunda, işten ayrılış gününden itibaren 10 gün içinde değiştirilmesi mümkün. Fakat bu süreyi kaçıran ve yanlış bildirilmiş işten çıkış nedeni kodunu değiştirmek isteyen işverenlerin, İŞKUR’a dilekçe ile başvurarak kodu düzeltmesi gerekiyor.
Tartışma yaratan kod 29 iptal edildi.’’29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih’’

 

Gebze taşeron firmaları

Gebze eleman temini

Darıca eleman bulma

Tuzla işçi bulma

Gebze taşeron

Dilovası yevmiyeli işçi

Gebze vasıflı vasıfsız işçi bulma

Şekerpınar eleman arayanlar

Gosb eleman arayan firmalar

Gebze'de taşeron firmalar

Tuzla insan kaynakları

Gebze kariyer


İşten Çıkış Kodlarının Son Listesi


1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Devamsızlık nedeni ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36 KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41 Re’ sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek isçinin işvereni yanıltması
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması
44 İşçinin işverenin başka bir isçisine cinsel tacizde bulunması
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka isçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması
47 İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü isine devam etmemesi
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

Tuzla eleman bulma, Tuzla iş bulma, Tuzla yevmiyeli işçi gibi ihtiyaçlarınız varsa bize uğrayın birlikte çözelim.

Darıca'da iş arayanlar Tuzlada iş arayanlar , Dilovasın'da iş arayanlar, gelin size en uygun pozisyonda işi birlikte bulalım.